Hoe

In onze rol als aankoopmakelaar begeleiden wij je stap voor stap door het aankooptraject heen.

Stap 1. Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek bespreken wij de onderstaande zaken:

 • werkwijze
 • opdracht tot dienstverlening inclusief de voorwaarden
 • tarieven
 • vragen

Stap 2. Tweede bezichtiging

Om een tweede bezichtigingsafspraak te plannen nemen wij contact op met de verkoper/verkoopmakelaar. Tijdens deze afspraak beoordelen wij de bouwkundige staat, de ligging, de courantheid en andere zaken die van invloed zijn op de waarde van het pand. Maar het belangrijkste is je mogelijkheid tot het stellen van vragen en onze om je erop te wijzen het pand niet alleen te bekijken maar ook te beleven. Na de bezichtiging onderzoeken wij de volgende aspecten om tot een totaalplaatje van de woning te komen:

 • bestemmingsplan
 • kadaster
 • dossier van de verkoopmakelaar
 • eigendomsbewijs
 • lijst van roerende zaken
 • vergunningen
 • plattegronden / bouwtekeningen

Aankoop Makelaar

Stap 3. Bepalen waarde van het huis

Na het analyseren van de verkregen gegevens bepalen wij de marktwaarde en geven dit weer in een aankooprapport met daarin een onderbouwing van de marktwaarde. Samen bespreken we dan of je de woning daadwerkelijk wilt kopen en de eventueel te volgen strategie. Tevens stellen we vast onder welke voorwaarden je de onderhandeling wenst in te gaan. Hierbij kun je denken aan:

 • het verkrijgen van de financiering
 • voorbehoud van een positieve uitslag van een bouwkundige keuring
 • aanvaardingsdatum
 • wel of geen overname van roerende zaken
 • eventuele herstelpunten uit te voeren door de verkoper

Stap 4. Onderhandelen

Bij de onderhandeling komt onze waarde als aankoopmakelaar het best tot zijn recht. In een veranderende markt is het van het grootste belang dat we adviseren over de waarde en dat we aan de hand van jouw wensen de grootste kans creëren om de woning aan te kopen. Jij bepaalt altijd zelf hoe ver je wil gaan met de prijs.

Stap 5. Koopovereenkomst

Het opstellen van de koopovereenkomst komt voor rekening van de verkoper. In de koopovereenkomst moeten de mondelinge afspraken uit de onderhandeling op een correcte manier worden vastgelegd. Wij zullen daarom vóór dat jij de koopovereenkomst gaat tekenen, eerst zelf het concept grondig bestuderen. Daarna geven wij een gedegen uitleg en nodigen wij je uit tot ondertekening als jij en wij de overtuiging hebben dat alles duidelijk en naar wens is.

Stap 6. Eindinspectie en overdracht

De laatste stap: op de dag van de overdracht doen we samen de eindinspectie, waarbij uiteraard ook de verkoper en/of diens makelaar aanwezig is. Doel van deze inspectie is dat wordt vastgesteld dat het huis in dezelfde staat is als toen je het kocht. Er kan immers een aantal maanden tijd zitten tussen datum van kopen en datum van leveren.

Vervolgens ga jij naar de notaris. Daar wordt dan de officiële ‘akte van levering’ en de hypotheekakte getekend. De sleutels worden overgedragen. De champagnefles kan open; je bent de eigenaar van je droomhuis!

Op dit moment bieden wij dit pakket aan met een vaste prijs van € 2250,=.